You are here

Koha dhe vendi/ Time & Locations

E diel ora 10:30 Shërbesa
E martë ora 18:00 Lutje
E mërkurë
E enjte ora 18:00 Studim Bible
E premte ora 17:00 Takimi i fëmijëve
E premte ora 18:30 Të rinjtë
E premte Takimi i grave
E shtunë Takimi i burrave
E diel ora 10:30 Fëmijët